Blogi

Unohtuiko lapsen oikeudet?

Maanantai 16.11.2015 klo 10:44 - Sanni Karlström


Marraskuussa 20.11. vietetään jälleen kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää. Nämä suurelle osalle meistä itsestään selviltä tuntuvat oikeudet, ovatko nämä oikeudet hyvinvointivaltiossamme itsestään selviä asioita? 

Lapsilla on oikeuksia, mutta se on meidän aikuisten velvollisuus pitää huolta niiden toteutumisesta. Huoli onkin hallituksen esitys subjektiivisen päivähoito- oikeuden rajaamisesta. Esitys päivähoidon muuttumisesta tietyin sosiaalisin perustein puolipäiväiseksi. On itsestään selvää että tämä ei aseta lapsia tasa-arvoiseen asemaan ja on YK:n lapsen oikeuksien julistuksen sekä sopimuksen vastainen. Hallitus perustelee esityksiään ainoastaan säästöillä, kyseessä on säästöt lasten etujen kustannuksella.

unohtuiko_lasten_oikeudet.jpg

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus on lasten oikeus, muiden oikeuksien joukossa. Lapset tulevat jokainen erilaisista lähtökohdista. Ajatellaan työnhakija yksihuoltaja vanhempaa tai maahanmuuttaja perhettä, lapsen edun kannalta on ensiarvoisen tärkeää päästä osaksi yhteiskunnan järjestelmää.  Jokaisella lapsella on oikeus kehittää sosiaalisia vuorovaikutustaitojaan, omaa kielitaitoaan, lapsella on oikeus virikkeelliseen ja tavoitteelliseen  kasvatukseen.

Päiväkodissa myös koulutettu henkilökunta pystyy puuttumaan hyvin aikaisessa vaiheessa perheiden hyvinvointiin ja mahdollisiin epäkohtiin. Esitys subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta lisää syrjintää ja epätasa-arvoa lasten keskuudessa, myös eritystukea tarvitsevat perheet ovat vaarassa jäädä näin ollen huomiotta. Usein puhutaankin koulukiusaamisesta, mutta kiusaamistako ei tapahdu pienten lasten tai lasten vanhempien keskuudessa? Subjektiivisella päivähoidon rajaamisella on pitkäkantoiset vaikutukset lasten hyvinvoinnin kannalta.

Raision Pioneerit ry on mukana mahdollistamassa koko perheen ‪‎RaisioLasten tapahtumaa lauantaina 21.11.2015 klo 10-12 Vaisaaren koululla! Raisiolaiset lapsi- ja nuorisojärjestöt tarjoavat maksuttoman puuhapäivän lapsen oikeuksien kunniaksi. Tervetuloa!

Avainsanat: lapsen oikeudet, pinskut