Blogi

Seikkailu Suomenlahdella näytehavainnot

Torstai 8.1.2015 klo 11:15


Näytehavaintojen tulkinta, mitä voimme määrityksistä päätellä?
Veden haju ja sen voimakkuus kertovat muun muassa veden rehevyydestä. Kaikilla vesillä makeilla kuin suolaisilla on oma ominaistuoksunsa. Haju voi tulla veteen esimerkiksi aineista jotka ei sinne kuulu, biomassasta, hajoamiseen liittyvästä kemiallisesta prosessista.
Vedenväri kertoo humuksen eli osittain hajonneen kasvi- eläinperäisen aineksen määrästä vedessä. Mitä ruskeampaa vesi on sitä enemmän siinä on humusta. Vedenväri vaihtelee valuma-alueiden ja vuodenaikojen mukaan.
Saastuneet vedet ovat usein sameita. Sameus muodostuu humus,- maa-aines,- planktonlevä,- ja siitepölyaineksista. Mitä sameampaa vesi on sitä enemmän siinä on mainittuja aineksia. Huom! Jokivedet ovat yleensä järvi- ja merivesiä sameampia.
Happamuuden mittaaminen soveltuu hyvin järvi- ja joki vesiin. Meri ph on vakio 8. Kuitenkin murtovesi- alueella Itämerellä ph voi olla 7 ja valuma-alueella Seikkailu Suomenlahdella-leirillä mitattiin jopa ph 6.
Happimittarilla voimme mitata merenveden happipitoisuutta. Mittauksella voidaan tulkita pohjan happipitoisuus.
Saastuneisuutta voimme määrittää pienimuotoisella kemiallisella kokeella.

Seikkailu Suomenlahdella Tourin 2014 näytetulosten yhteenveto
Näytehavainnoista voi huomata joki- ja muiden valumavesien vaikutuksen rannikon vesiin alentuneena pH:na. Usein läheltä mannerta otettujen näytetulosten ph- luvuksi mitattiin 7. Seikkailu Suomenlahdella leiriläiset mittasivat ainoan meren niin sanotun vakio ph:n, joka on tyypillinen merivedelle Sandössä.
Näkösyvyyden mittaus on hyvä perusindikaattori vesientilasta. (yli 1m= hyvä tila). Seikkailu Suomenlahdella näytetulokset ovat osittain satama-altaissa, jossa vedet sekoittuvat veneiden potkurien ansiosta ja siksi vesi samentuu ja saadaan heikompi tulos. Hangossa, Paraisten portilla ja Kotkassa veden hyvän tila on pystytty havaitsemaan näkösyvyyden lisäksi myös hyvänä happipitoisuutena. Tammisaaressa mitattu näkösyvyys luku on hyvä 1,5m), mutta pohja alueelle kohtuullisen tyypilliseen tapaan lähes hapeton.

Näytehavainnot 9.-18.6.2014

Klikkaa ja katso näytehavainnot tästä!