Lasten kerhot

Harrastustoimintaa joka viikko Raisiossa!

Lasten kerhotoiminta

Raision Pinskut järjestävät lapsilähtöistä ja tavoitteellista harrastustoimintaa Raision keskustassa. Haluamme tarjota monipuolista, elämyksellistä ja kasvatustyötä tukevaa vapaa- ajantoimintaa lapsille ja nuorille. Lasten kerhotoiminta on avointa ja maksutonta. Toiminta on suunnattu 7-15-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kerhotoiminta on viikoittaista ja jaksottuu syys- sekä kevätkauteen.


Ota yhtettä vastuuohjaajaan: puh. 041 728 7911

Pinskukerho, keskiviikkoisin klo 17.30-19.30

Pinskukerhon toimintakausi koostuu neljästä teemasta, jotka kukin mukailevat Pinskuohjelman kasvatustavoitteita sekä Vihreä lippu- ympäristökasvatusprojektin sisältöjä. Kerhotoiminnan teemat ovat; opetellaan valmistamaan ruokaa, kädentaidot ja aistit, liikunta ja luonto sekä itseilmaisu ja vaikuttaminen.

Teeman aikana opetellaan ruuan valmistuksen alkeita ja perustaitoja. Pohdimme mistä ruoka tulee ja mitä ruuan tuotanto tarkoittaa. Pyrimme ympäristöystävällisiin valintoihin tutustumalla lähiruokaan ja kasvisruokavaihtoehtoihin.

Teema toteutuu ajalla: 22.1- 12.2

Teeman aikana opitaan erinlaisia kädentaitotekniikoita, jossa lasten yksilöllistä luovuutta tuetaan. Mielikuvituksen voimaa tuetaan herättelemällä aisteja; musiikkimaalaus, kasvivärjäys, tutkimus- ja seurantatehtävät.

Teema toteutuu ajalla: 26.2- 18.3

Teeman aikana harjoitellaan itseilmaisua ja vuorovaikutustaitoja mediakasvatuksen tukemana sekä innostutaan omista vaikutusmahdollisuuksista.

Teema toteutuu ajalla: 25.3- 15.4

Teeman aikana tutustutaan muutamiin liikkumisen muotoihin ja vahvistetaan retkitoiminnan avulla lasten ja nuorten luontosuhdetta sekä ympäristöherkkyyttä.

Teema toteutuu ajalla: 22.4- 13.5

Tietoa kerhotoiminnasta

Ilmoittautuminen ja ikäsuositus

Kerhotoimintaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, voit tulla vanhempasi kanssa tutustumaan kerhoon ensimmäisenä kertana. Kerhotoiminta on suunnattu 7-15- vuotiaille. Kerhotoimintaan voi osallistua vaikka et ole raisiolainen.

Kerhotilat, Raision keskustassa
Kerhotilat sijaitsevat osoitteessa: Lumparlankatu 18, 21200 Raisio. Kerhot kokoontuvat pääsääntöisesti kerhotilalla. Muutoksista ja retkistä ilmoitetaan aina etukäteen.

Fölillä kerholle!
Raision keskustassa sijaitsevalle kerhotilalle pääsee helposti Turun seudun joukkoliikenteen Fölillä!

Turun Kauppatori- Varppee, linjat 6 ja 7
Naantali, Tikanmaa- Varppee, linjat 6 ja 7
Ikea/ Raisio- Raision keskusta, linjat 220, 221
Petäsmäki- Raisio- linja 300
Mylly/ (Kuloinen)/, linja 300

Kerhotilan edustalla on myös ilmaisia parkkipaikkoja.

Kerhon ohjelma Kerhojen ohjelmat luettavissa tämän sivun ylälaidassa. Kerhon ohjelmaan voi tulla muutoksia kauden aikana, näistä tiedotetaan etukäteen.


Mikä on kerhopassi?
Saat oman kerhopassisi palauttaessasi täytetyn tietolomakkeen. Passi on oltava aina matkassa mukana kerhon retkillä ja tapahtumissa, lisäksi saat tiedotteet toiminnasta 6 krt. vuodessa, kerhopassi sisältää kerhovakuutukset.

Vihreä lippu- ohjelma?
Kerhojen ohjelmassa toteutetaan säännöllisesti Vihreä lippu teeman mukaista toimintaa, tehtäviä, tutkimuksia, pelejä, leikkejä tai askartelua. Lue lisää Vihreä lippu- projektista: Vihreä lippu- ohjelma

Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Pinskuilla ohjaa vuonna 2018 voimaan tullut Euroopan tietosuoja-asetus, joka tunnetaan myös nimellä GDPR. Pinskut jäsenjärjestöineen säilyttää ja käsittelee jäsentensä ja toiminnassa mukana olevien ihmisten henkilötietoja suoraan pinskupakissa. Mitään henkilötietoja ei käsitellä työvälineillä, jotka eivät ole tietoturvallisia ja täysin pinskujen hallinnassa.


Ota yhteyttä Mikäli sinulla on kysyttävää kerhotoimintaan liittyen voit olla yhteydessä toimistoon tai suoraan omaan ohjaajaasi.