Vihreä lippu -ohjelma

Kuva: Lapset tutkivat vedenkiertokulkupeliä.

Mikä on Vihreä lippu -ohjelma?

Raision Pinskut ovat mukana Suomen ympäristöseuran koordinoimassa kestävän kehityksen Vihreä lippu -ohjelmassa, joka on monipuolinen lasten ja nuorten kestävän kehityksen kasvatusohjelma. Vihreä lippu ohjelmaa sovelletaan kansainvälisesti päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan harrastustoiminnassa. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden. Päämääränä on ohjata lapsia ja nuoria toimimaan ympäristövastuullisesti.

Maailman pelastaminen on lasten leikkiä!

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura on 9.12.2015 ja 13.12.2016, 13.12.2017, 11.12.2018, 14.12.2020 sekä 12.12.2022 myöntänyt Raision Pinskut ry:lle Vihreän lipun osoitukseksi suunnitelmallisesta ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä.

Raision Pinskut saavuttivat 2018 Vihreässä lipussa kestävän tason. Kestävällä tasolla Vihreä lippu -toiminta jatkuu samaan tapaan kuin perustasolla. Ainoa huomattava ero toiminnassa on, että yhden Vihreä lippu -projektin maksimipituus voi olla jopa 2 vuotta. Toimintaa on myös kestävällä tasolla tärkeää pyrkiä jatkuvasti kehittämään.

Olemme yksi ekologisen kasvatustoiminnan edelläkävijöistä. Raision Pinskut ansaitsivat ensimmäisenä vapaa-ajantoimijana Vihreän lipun käyttöoikeuden Varsinais-Suomen alueella. Ympäristökasvatuksen merkitys korostuu kestävämpää tulevaisuutta rakennettaessa, myös lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnassa.

Ympäristöraatina lapset ja nuoret

Ympäristöraatina toimivat lapset ja nuoret. Lasten ja nuorten osallisuus on tärkeää. Lapset, nuoret ja aikuiset toimivat yhteisvastuullisesti - näin opitaan yhteisten asioiden hoitamista ja saadaan kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista. Ympäristöraati mahdollistaa lapsille ja nuorille osallistumisen Vihreä lippu -toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vuosittain valitaan teema, jonka mukaan suunnitellaan sekä toteutetaan kerhoissa ja leireillä mielenkiintoista ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa.

Raportoidaan saavutetut tavoitteet yhdessä

Lapset ja nuoret pääsevät osallistumaan projektin arviointiin sekä raportointiin. Raportointi toteutetaan projektin päätavoitteita ja niiden toteutumista pohdiskellen henkilöstötiimin johdolla, lisäksi lapset saavat täyttää kuluneesta vuodesta arviointikaavakkeen, jonka pohjalta arvioidaan tavoitteiden eri osa-alueiden onnistumista. Henkilöstötiimi käsittelee ja raportoi ympäristöraadin havaintojen pohjalta projektin Suomen ympäristöseuralle. Ohjelman kriteerit täytettyämme, saamme Vihreä lipun sekä sen käyttöoikeuden.

Lisätietoa Vihreästä lipusta: www.vihrealippu.fi