Blogi

Koulutus on paras tapa kehittää toimintaa

Keskiviikko 31.10.2018 - Sanni Karlström

Raision Pinskut ovat ottaneet vaiheittain käyttöön Pinskuliiton valtakunnallisen ohjelma- ja koulutusuudistuksen tänä vuonna. Alkuvuodesta pohdimme miten otamme ohjelmauudistuksen tarjoamat mahdollisuudet käyttöön toiminnassa? Halusimme kouluttaa apuohjaajat uuden koulutuksen mukaisesti, kuitenkin tuli väistämättä eteen seikka, miten vanhemmat ohjaajat voivat tukea nuoria, jollei ohjelmauudistus ole vielä hanskassa? Tästä syystä päätimme kouluttaa / päivittää myös vanhempien ohjaajien osaamista.

appariiiiiit.jpg

Ohjelmauudistus inspiroi kehittämään toimintaa

Ohjelmauudistus luo mahdollisuuden nostaa toiminnan volyymia jokaisessa osastossa ympäri maan, työkalut haastaa luomalla mahdollisuuksia jakaa enemmän vastuuta vapaaehtoistoimijoiden kesken. Selkeä linja sekä kasvatukselliset tavoitteet näyttäytyvät myös lasten vanhemmille harrastustoimintaa valittaessa merkittävänä tekijänä. Tämä luo myös yhteneväisyyden tunnetta järjestön sisällä toimijoiden kesken. Ohjelmauudistus kiteyttää toiminnan arvot ja kasvatuksellisen päämäärän, toimintaohjelman kuusi teemaa alalohkoineen tekee toiminnan suunnittelusta selkeää ja tavoitteellista. Toimintaa järjestäessä työkaluna toimii pioneerimenetelmä, joka tekee toiminnan suunnittelusta vaivatonta ja toiminnan järjestäjä ikään kuin huomaamattaan ottaa kaikki tarvittavat osa-alueet huomioon tämän työkalun avulla.

Kokemuksia uudesta koulutuksesta

"Koulutus antoi nuorille hyvän pohjan aktiviteettien suunnitteluun ja toteutukseen."

Koulutimme uusia apuohjaajia kevättalvella. Uusi koulutusmenetelmä eroaa merkittävästi vanhasta koulutuspohjasta. Koulutusuudistuksessa on otettu huomioon se, että kaikenlaiset oppijat saavat hyödyn irti materiaalista. Nuorten näkökulmasta he saivat paljon tietoa, kuitenkin kokonaisuus oli selkeä ja ymmärrettävä. Koulutus antoi nuorille hyvän pohjan aktiviteettien suunnitteluun ja toteutukseen sekä selkeitä menetelmiä lasten kanssa toimimiseen. Koulutimme vanhempia ohjaajia koko kevään ajan kerran viikossa. Vanhemmat ohjaajat kokivat tärkeäksi omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisen ohjaustehtävissä. Lisäksi koulutettavat saivat kehittää toiminnan sisältöjä sekä suunnitella jopa haastavia kokonaisuuksia. Kouluttajan näkökulmasta teoriatiedon yhteyteen on mahdollista tuoda toiminnallisia sisältöjä ja käytännön esimerkkejä entistä helpommin.

Ohjaamisharjoituksessa kokeillaan opittua käytännön kautta

"Kouluttajina olimme suorastaan häkeltyneitä apuohjaajien tasokkaasta ohjaamisharjoitustasosta."

Nykyisessä koulutusohjelmassa vanhan kirjallisen kokeen korvaa toiminnallinen ohjaamisharjoitus. Ohjaamisharjoitus on eräänlainen kurssin päättötehtävä. Ohjaajakandidaatti järjestää tapahtuman tai sellaisen osan vanhemman ohjaajan tukemana, arvioi itse toimintaansa ja saa palautetta tukiohjaajalta. Ohjaamisharjoitus on koulutettavan näkökulmasta mielekäs tapa näyttää oma osaaminen, ohjaamisharjoituksen sisällön saa toteuttaa alusta loppuun asti itse. Kouluttajan näkökulmasta koulutukseen osallistuneet haastoivat itseään läpi kurssin, löytäen omia vahvuuksiaan. Kouluttajina olimme suorastaan häkeltyneitä apuohjaajien tasokkaasta ohjaamisharjoitustasosta.

Avainsanat: pinskut, ohjelmauudistus, raision pinskut, koulutus